Publikacje on-line - Pułtuskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne

Title
Przejdź do treści
 Publikacje on-line  


Karol Handke
Wspomnienia. W kepi i w hełmie – dzieciństwo i młodość w Pułtusku (1914-1926). Moja wojenna tułaczka (1939-1946)
oprac. Krzysztof Łukawski, Krzysztof Wiśniewski, Pułtusk 2015, ss. 235.


Materialne i niematerialne dziedzictwo Mazowsza
Paźzdziernikowa

Protokoły posiedzeń Rady Gminnej gminy Obryte z lat 1931–1933

Pułtuskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne
Wróć do spisu treści