Chełchowski - Pułtuskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne

Title
Przejdź do treści
mjr Piotr Chełchowski
Żywot Żołnierza. Wspomnienia z lat 1904-1983
oprac. Krzysztof Łukawski, Krzysztof Wiśniewski, Pułtusk 2022, ss. 304.
Piotr Chełchowski (1904-1990) – ur. w Gródku w pow. pułtuskim. Po ukończeniu Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Pułtusku w 1926 r. wstąpił do Wojska Polskiego. W 1930 r. ukończył naukę w Oficerskiej Szkole Inżynierii w Warszawie.Wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 r. na stanowisku dowódcy kompanii łączności 30 Poleskiej Dywizji Piechoty (działającej w składzie Armii „Łódź”). Wiosną 1940 r. przedostał się do Francji, a następnie do Wielkiej Brytanii. W składzie 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka (jako dowódca łączności artylerii dywizyjnej) przeszedł szlak bojowy od bitwy pod Falaise w sierpniu 1944 r. do zajęcia Wilhelmshaven w maju 1945 r. Wielokrotnie odznaczany, w tym Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari. W 1947 r. powrócił do Polski, osiedlając się we Wrocławiu.
Pozostawił po sobie obszerne wspomnienia obejmujące dzieciństwo i młodość na kurpiowskiej wsi, lata szkolnej nauki, służbę w wojsku II Rzeczypospolietj oraz w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, a także życie w PRL do 1983 r.

Poniżej publikujemy dużą część spuścizny Piotra Chełchowskiego przechowywanej w Archiwum Państwowym w Warszawie Oddział w Pułtusku, zespół 79/970/0


Zdjęcie z Pamiętnika
Materiały z Wielkiej Brytani


Listy do gazet


Bilet morski


Dowód osobisty


Dokumenty z demobilizacji


Dokumenty Instytutu Sikorskiego w Londynie


Kartka pamiątkowa dywizji


Książeczka harcerska


Zaświadczenie o przysposobieniu obronnym


Viritutti Militari


Dokumenty repatriacyjne


Dokumenty z PRL


Stare kalendarze 1939, 1947


Świadectwo Szkoły Podchorażych


Saga mojej rodziny - cz. 1


Saga mojej rodziny - cz. 2


Pamiętnik 1956
Wspomnienia córki Hanny


Pułtuskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne
Wróć do spisu treści